EU-kommisjonen kartlegger forskerlønninger

13.07.2006
Europakommisjonen har tatt initiativet til en spørreundersøkelse om lønnsnivået for forskere i offentlig og privat sektor i EU og landene som er med i rammeprogrammet for forskning. Kommisjonen vil forstå forskernes karriere bedre.
Målsetningen med undersøkelsen er å avdekke de elementene ved en forskerkarriere som kan gjøre Europa mer attraktiv for forskere. Forhold som skal undersøkes, er brutto- og nettolønninger, og andre opplysninger rundt karriere.

Gå til spørreskjemaet for forskere.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her