EU-kommisjonen kartlegger forskerlønninger

13.07.2006
Europakommisjonen har tatt initiativet til en spørreundersøkelse om lønnsnivået for forskere i offentlig og privat sektor i EU og landene som er med i rammeprogrammet for forskning. Kommisjonen vil forstå forskernes karriere bedre.
Målsetningen med undersøkelsen er å avdekke de elementene ved en forskerkarriere som kan gjøre Europa mer attraktiv for forskere. Forhold som skal undersøkes, er brutto- og nettolønninger, og andre opplysninger rundt karriere.

Gå til spørreskjemaet for forskere.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her