Europa har brug for forskertalenter

Formand for Strategic Forum for International Cooperation Dan Andrée

Europa har brug for forskertalenter

14.02.2015
I en kaffepause på konferencen Destination Europe sagde en forsker meget præcist: ’Som forsker er grænser ikke vigtige. Vi flytter derhen, hvor der er en interessant stilling.’ Netop for at tiltrække dygtige forskere til Europa arrangerede EU-Kommissionen konferencen Destination Europe.

Mens den store amerikanske forskningsarena AAAS så småt gik i gang den 12. februar 2015 i San José, Sillicon Valleys ’hovedstad’, valgte EU-Kommissionen at afholde konferencen Destination Europe samme sted og udnytte synergien i at have både den amerikanske og internationale forskerverden samlet. Destination Europe informerer om muligheder for at forske og bo i Europa. Otte europæiske lande, heriblandt Sverige og Danmark, samt europæiske forskningsprogrammer fortalte de cirka 200 nysgerrige fremmødte forskere og administratorer om både konkrete finansieringsmuligheder og levevilkår.

En grundlæggende præmis i alle NordForsks programmer er, at minimum tre nordiske landes forskere arbejder sammen. Ambitionen er at skabe rammer for den bedst mulige forskning. Derfor er det naturligvis interessant for NordForsk at udbrede kendskabet til organisationens programmer, så dygtige ikke-nordiske forskere får interesse i at gå sammen med de nordiske forskningsgrupper, der ansøger, og kvaliteten kan øges yderligere.

Ring til Europa

Dan Andrée er både formand for the Strategic Forum for International Cooperation (SFIC) og kontorchef for Vinnovas (Sveriges innovationsråd) internationale kontor i Bruxelles og særlig rådgiver for det svenske uddannelsesministerium, og er stærkt engageret i Destination Europe. Andrée indledte konferencen med at citere Henry Kissinger for ’If I want to call Europe who do I call? Dagens formål var nemlig at skabe en slags one stop-shop for de fremmødte, som havde fri og samlet adgang til at få information om europæiske forskningsmuligheder.

NordForsk bad Dan Andrée forklare, hvorfor Destination Europe er et vigtigt forum.

Dan Andrée’Destination Europe er et af EU-Kommissionens programmer, som informerer i USA og snart i Brasilien, og især promoverer EU’s rammeprogram Horizon2020. Hovedformålet er at tiltrække forskere til Europa, uanset om de er europæere eller ej. Det er vigtigt at tiltrække amerikanske og asiatiske borgere, men det er også vigtigt at få dygtige europæere i udlandet tilbage til Europa. Vi har behov for flere talenter i Europa, vi har brug for flere forskere, og vi kan ikke uddanne alle selv. Destination Europe er det eneste initiativ af sin slags, og et godt eksempel på samarbejde mellem EU og medlemsstaterne, og er et vigtigt forum. For vi skal være bedre til at informere om de muligheder, der er hos os. Al information findes selvfølgelig på nettet, men derfor er det ikke altid let at finde. Derfor er dagen i dag vigtig,’ fortæller Dan Andrée.

Høj kvalitet og mindre stress

Danmarks forsknings- og innovationsattaché i Silicon Valley Mikkel Bülow Skovborg præsenterede muligheder for forskere i Danmark. Cirka halvdelen af alle postdocstillinger i Danmark er i dag besat af forskere med anden nationalitet end dansk. Skovborg opfordrede deltagerne til at søge til Danmark direkte via et af de otte universiteter eller via Sapere Aude-programmet fra Det Frie Forskningsråd, som rekrutterer de dygtigste talenter til dansk forskning. Lundbeckfonden ved forskningschef Anne-Marie Engel præsenterede  fondens programmer, som også henter udenlandske hoveder til Danmark.

’Alle EU-lande er stærke, når det gælder forskning og uddannelse.  Men Danmark gør sig særligt bemærket som det lykkeligste folk i verden. Det betyder ikke, at alle går rundt og smiler hele tiden, essensen er, at vi har rigtig god adgang til sundhedstjenester og uddannelse, og generelt har vi meget færre stress-momenter, end hvad vi har i USA,” siger Mikkel Bülow Skovborg.

 

Tekst: Linn Hoff Jensen

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her