European Research Council satser ungt

01.06.2006
I lanseringsstrategien fra European Research Council (ERC) heter det at støtteprogrammet som lanseres i begynnelsen av EU-kommisjonens 7. rammeprogram for forskning skal øremerkes unge, nyetablerte forskere.
Det første støtteprogrammet fra ERC under 7. rammeprogram blir Starting Independent Researcher Grant (SIRG), som kommer til å legge beslag på omtrent en tredjedel av ERC årlige budsjett. Det kommer trolig til å bli på ca 7,5 milliarder euro for levetiden av 7. rammeverk (2007-2013). SIRG henvender seg til forskere som starter opp sitt første forskerteam eller som etablerer forskningsprogram. Det blir trolig 200 SIRG-stipender per år fra 2007, hvert på 0,1-0,4 millioner euro per år i opptil fem år. Søkerne må ha disputert maksimum 10 år før de søker om stipend.
Den første utlysningen av SIRG kommer så snart 7. rammeverk er vedtatt.
Nyhetsbrev
Facebook