European Research Council satser ungt

01.06.2006
I lanseringsstrategien fra European Research Council (ERC) heter det at støtteprogrammet som lanseres i begynnelsen av EU-kommisjonens 7. rammeprogram for forskning skal øremerkes unge, nyetablerte forskere.
Det første støtteprogrammet fra ERC under 7. rammeprogram blir Starting Independent Researcher Grant (SIRG), som kommer til å legge beslag på omtrent en tredjedel av ERC årlige budsjett. Det kommer trolig til å bli på ca 7,5 milliarder euro for levetiden av 7. rammeverk (2007-2013). SIRG henvender seg til forskere som starter opp sitt første forskerteam eller som etablerer forskningsprogram. Det blir trolig 200 SIRG-stipender per år fra 2007, hvert på 0,1-0,4 millioner euro per år i opptil fem år. Søkerne må ha disputert maksimum 10 år før de søker om stipend.
Den første utlysningen av SIRG kommer så snart 7. rammeverk er vedtatt.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her