Europeisk dialog om samfunnssikkerhet

Europeisk dialog om samfunnssikkerhet

01.06.2015
Hvilke utfordringer og risikofaktorer står vi overfor i samfunnet i dag? Hvordan kan vi forberede oss på de utfordringene vi kan tenke oss – og hva med det utenkelige?

Debatten var livlig da eksperter på samfunnssikkerhet fra både finansieringsorganisasjoner, sluttbrukermiljøer og ulike forskningsfelt møttes i London nylig. Hvilke elementer bør prioriteres i de kommende forskningsprogrammene på dette feltet? Hvilke trusler må adresseres, og på hvilken måte?

Deltakere var fra alle de nordiske landene, Nederland og Storbritannia. NordForsk, det nederlandske forskningsrådet NWO, og Economic and Social Research Council (ESRC) - et av Storbritannias syv forskningsråd, er i ferd med å utforske mulighetene for et framtidig samarbeid på dette området. Finnes det sammenfallende interesser? Ville det være gunstig å samarbeide om en felles utlysning mellom landegrensene på et tema som er så grenseoverskridende som nettopp samfunnssikkerhet? Gjennom denne workshopen ville man utforske disse mulighetene videre, med fokus på nettsikkerhet.

30 minutter daglig på sikkerhetstiltak

Angela SasseEn gjennomsnittlig arbeider bruker 30 minutter daglig på sikkerhet, dersom han gjennomgår alle de innlogginger som forventes, fortalte professor Angela Sasse fra University College London. Mange opplever dette som bortkastet tid, som går på bekostning av det arbeidet de skal få gjort. Veien til å bryte regler for å forenkle hverdag kan være kort. – Vi må gjøre det enkelt for brukeren, fremmet Sasse.

Men hvordan blir brukerne, eller samfunnsborgerne, sett på i dag? fortsatte Ivar Johannes Knai fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). - Er de passive mottakere av sikkerhetstiltak fra stadig mer profesjonelle institusjoner, eller er de en ressurs som deltar i den offentlige diskusjonen omkring samfunnets sikkerhet og ivaretakelsen av denne?

Rask utvikling

Knai fortatte med å belyse viktigheten av å henge med i den teknologiske utviklingen. - Prøver vi å løse dagens problemer ved hjelp av tradisjonelle modeller? spurte han, med referanse til beredskapsarbeidet i etterkant av terrorangrepene på Utøya og i Oslo i 2011. - Tar vi en dobbel dose av en «medisin» som har vist seg ikke å virke tidligere?

Også Eivind Hovden fra Norges forskningsråd illustrerte hvor vanskelig det er for forskning og lovverk å henge med i den teknologiske utviklingen. - Vi kan sette i gang og forske på bruken av Ipad, men før resultatene fra forskningen er klare, er Ipaden like aktuell som faksmaskinen er i dag.

Hva ville vi gjort hvis internett var nede en hel dag? Hvilke risikofaktorer utgjør vår bruk av Group discussionssosiale medier – og på hvilke måter kan disse være viktige hjelpemidler under f.eks. lokale og internasjonale kriser? Kan vi tenke oss de truslene som ligger foran oss? Og dersom ikke - hvordan skal vi kunne motarbeide dem? Blant de mange deltakerne med ulik bakgrunn og tilhørighet var diskusjonene mange, og førte til en rekke innspill til et mulig fremtidig samarbeid på dette feltet.  

 

Tekst og foto: Lisa H. Ekli

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her