Europeisk fokus på barn og nye medier

19.03.2007
Estland og fire nordiske land deltar i et EU-prosjekt om forskning på barns bruk av internett og nye medier. Et 3-årig forskersamarbeid skal gi gode anbefalinger for hvordan vi best kan øke barns sikkerhet, ferdigheter og bevissthet i forhold til online mediebruk.
Hvilke typer risiko utsettes barn for gjennom bruk av ulike online medier i dag? Hvor kompetente er barna i forhold til identifisering og håndtering av risiko? Hva er risikoatferd? Hvordan virker kulturelle og sosiale forhold inn på risikobildet? Og hvilke kunnskaper har vi på dette feltet, samlet sett, i dag? Danmark, Sverige, Norge, Island og Estland er med i et samarbeidsprosjekt som tar for seg europeisk forskning på dette feltet. Til sammen deltar nå 18 land fra Europa i prosjektet som går ut 2009.

– EUs Safer Internet Plus Program gjorde i 2006 en undersøkelse som viste at barn i Norge, Danmark og Irland er forholdsvis kritiske til internett, og de utleverer færre personlige opplysninger enn i 2003, sier Gitte Stald ved Københavns universitet. – Men vi vet fortsatt lite om hvor mange barn og unge som faktisk har vært utsatt for rasisme på internett, eller hvordan kommersielle interesser påvirker unge nettbrukeres interaksjon og valg online.

Prosjektet EU Kids Online foretar systematisk kartlegging av eksisterende forskningsresultater fra 18 europeiske land, og registrerer og sammenlikner kunnskap om barn og unges kjennskap til og bruk av internett og andre digitale medier online. Prosjektet tar også sikte på å identifisere områder hvor det er behov for ny forskningsinnsats, både i de enkelte land og på tvers av landegrensene. Også forskningsmetodiske spørsmål innenfor feltet tverrkulturell analyse og undersøkelse av barns online-opplevelser, er gjenstand for undersøkelse i prosjektet. Målet er å formulere en veiledende forskningsmetodikk basert på gode erfaringer, eller såkalt best practice, på området.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her