Europeisk stipend til klimatoppforsker

Professor Noel Keenlyside foran Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Foto: Gudrun Sylte, Bjerknessenteret.

Europeisk stipend til klimatoppforsker

20.04.2015
Professor Noel Keenlyside, leder for Toppforskningsinitiativets grønn vekst-prosjekt GREENICE, har blitt tildelt et Consolidator Grant fra det europeiske forskningsrådet (ERC) for sitt arbeid med å redusere usikkerhet i prognosene for klimavarsling.

Keenlyside, som arbeider ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen, har fått stipendet for prosjektet "Synchronisation to enhance reliability of climate prediction" (STERCP), hvor forbedring av klimaprognoser er nøkkelord. Ved å kople ulike klimamodeller sammen til en supermodell, vil man oppnå mer presise prognoser av de endringene i klimaet som vi må forberede oss på i framtida.

Utenfor Ilulissat, Grønland. For NordForsk er det viktig å støtte prosjekter med stor grad av internasjonalt samarbeid, og med tverrfaglig samarbeid mellom deltakerne. Gjennom Toppforskningsinitiativet arbeider professor Keenlyside med forskere fra syv land om det nordiske prosjektet "Impact of future cryospheric changes on Northern Hemisphere. Climate, green growth and society" (GREENICE). Her rettes fokus mot å forbedre vår forståelse av samspillet mellom atmosfæren og de endringene vi ser i havis og snødekke. Og disse to prosjektene har klare paralleller

- Det er klare synergier mellom GREENICE og STERCP-prosjektene, forteller Keenlyside. - Begge prosjektene handler om klimavarsling og unøyaktigheter i klimamodeller. Modeller er aldri fullkomne, og vanligvis kjører forskere ulike modeller hver for seg for å veie opp for disse unøyaktighetene. Dette er strategien som brukes i GREENICE-prosjektet, hvor vi benytter en rekke separate modeller for å forsøke å forstå modellfeilene og deres innvirkning.

Cloud band north of the equator- I STERCP-prosjektet, derimot, kombinerer vi flere modeller i én "supermodell". Med andre ord, så betyr dette at de ulike modellene utveksler informasjon fortløpende, forklarer professoren. Dette er en alternativ metode, og litt kontroversielt. Vi har imidlertid allerede bevist i et forenklet system at dette er en lovende metode for å forbedre simulering og varsling av klima.

Med dette ERC-stipendet kan vi nå fortsette dette arbeidet i en større skala og virkelig demonstrere modellens fulle potensial, forteller Keenlyside, som også drar nytte av de nordiske kontaktene som er knyttet gjennom arbeidet i Toppforskningsinitiativet:

- Gjennom NordForsk har jeg tilgang til et mye større nettverk, også når det gjelder den samfunnsvitenskapelige delen, noe som bidrar til å gjøre arbeidet relevant, avslutter Keenlyside.

 
Ler mer om tildelingen av ERC-stipendet til professor Keenlyside hos uib.no

Les mer om Toppforskningsinitiativets GREENICE-prosjekt her


Tekst: Lisa H. Ekli
Hovedbilde: Professor Noel Keenlyside foran Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Foto: Gudrun Sylte, Bjerknessenteret.
Bilde 2:
Utenfor Ilulissat, Greenland. Foto: Nordisk ministerråd, Silje Bergum Kinsten.

Bilde 3: Klimamodeller har store vanskeligheter med å simulere de vedvarende skybåndene som finnes rett nord for ekvator, som sett på dette bildet. Dette er noe som STERCP-prosjektet arbeider for å forbedre. Foto: NASA

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her