Eurostars: 800 millioner euro til SMB-forskning

18.10.2007
27 EUREKA-land, deriblant de fem nordiske landene, har lansert programmet Eurostars. ”Eurostars medfører samarbeid og integrering mellom EU og de nasjonale forskningsprogrammene på et nytt nivå”, sier kommisjonær Potočnik i en pressemelding 2. oktober 2007. ”Programmet vil gi SMB-basert FoU-virksomhet et skikkelig løft og illustrerer det europeiske forsknings og innovasjonsområdets (ERAs) virksomhet på en kraftfull og god måte.”
 Eurostars: 800 millioner euro til SMB-forskning
Skreddersydd for SMB
For å imøtekomme små og mellomstore bedrifters (SMB) spesielle behov har EU-kommisjonen og EUREKA-medlemmene etablert programmet Eurostars. Dette er det første finansieringsprogrammet som er spesielt innrettet mot FoU-intensive SMB-er.

Eurostars består av en kombinert offentlig og privat finansieringspakke på 800 millioner euro som over seks år skal brukes til å støtte høy-risiko FoU-prosjekter og omdanne nye ideer til vellykket forretningsvirksomhet. Første søknadsfrist er 8. februar 2008.

Effektiv og tilgjengelig finansiering
Programmet skal binde sammen offentlige og private finansieringsordninger og tilby SMB-er en felles nasjonal inngang til både nasjonal og europeisk forskningsfinansiering. Raske søknadsprosedyrer, samkjørte evalueringer og synkroniserte tidstabeller skal gjøre det mulig å oppnå resultater og bringe nye forskningsbaserte ideer ut på markedet raskt. Eurostars får felles utlysning og søknadsvurdering, og et internasjonalt ekspertpanel vil avgjøre om prosjekter er støtteverdige.

Mer informasjon om Eurostarsprogrammet får du på: www.eurostars-eureka.eu, eller ved å kontakte en av EUREKAs prosjektkoordinatorer.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her