Evaluering av det danske forskningsrådssystemet

02.09.2009
Et uavhengig ekspertpanel har evaluert det danske forskningsrådssystemets utvikling etter en reform i 2003. Rapporten har vært gjenstand for debatt allerede før den endelige versjonen ble offentliggjort 26. august 2009. Forskningsminister Helge Sander mottok i forrige uke rapporten ”Evaluering av forskningsrådssystemet i Danmark”, som er utviklet med henblikk på en revisjon av lov om forskningsrådgivning.
 Evaluering av det danske forskningsrådssystemet
Et uavhengig ekspertpanel med formann Søren Isaksen i spissen gir i rapporten sin vurdering av det danske forskningsrådssystemet. Fem hovedområder står sentralt: Rammer for et sterkt forskningsrådssystem, internasjonalisering, terminologi og oppdeling, sikring av forskningskvalitet og målsetninger med reformen. Utvalget slår fast at systemet helt klart er blitt bedre siden endringene i 2003, men at det fremdeles er muligheter for forbedring.

Fem selvstendige råd
Det danske forskningsrådssystemet består av fem selvstendige råd; Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Koordinationsudvalget for forskning, og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén, er en av seks medlemmer i evalueringsutvalget. - Flere sider av den danske forskningsrådsreformen har vært vellykket. Samtidig er det helt klart forventninger som ikke er innfridd. Et hovedperspektiv har vært at fragmenteringen i systemet fortsatt er for stor, sier Arvid Hallén til www.forskningsradet.no.

Søren Isaksen påpeker at en stor del av de til sammen 33 anbefalingene i rapporten dreier seg om å søke å oppnå en struktur som kan tilpasse seg, og som evner å gripe, håndtere og videreutvikle tendenser i tiden. Et av disse forslagene er en sammenslåing av Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. På lengre sikt skisserer evalueringsutvalget også en arbeidsprosess mot en felles ledelse for alle fondsfunksjonene i forskningsrådssystemet. Også habilitet er et punkt i rapporten som har vært gjenstand for mye oppmerksomhet.

Forskningsminister Helge Sander uttaler i en pressemelding fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen at rapporten er modig og perspektivrik. Han påpeker at han allerede har iverksatt en rekke endringer basert på evalueringspanelets anbefalinger, i særlig grad de anbefalingene som omhandler det å sikre større tillit til og gjennomsiktighet omkring bevilgningspraksis.

Ressurser:
- ”Evaluering av forskningsrådssystemet i Danmark”,
- Pressemelding fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 26. august 2009.
- ”Danmarks forskningsrådssystem: Enda rom for forbedringer”.

Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Danmarks forskningsminister Helge Sander, av Hans Juhl.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her