Evaluering av det danske forskningsrådssystemet

02.09.2009
Et uavhengig ekspertpanel har evaluert det danske forskningsrådssystemets utvikling etter en reform i 2003. Rapporten har vært gjenstand for debatt allerede før den endelige versjonen ble offentliggjort 26. august 2009. Forskningsminister Helge Sander mottok i forrige uke rapporten ”Evaluering av forskningsrådssystemet i Danmark”, som er utviklet med henblikk på en revisjon av lov om forskningsrådgivning.
 Evaluering av det danske forskningsrådssystemet
Et uavhengig ekspertpanel med formann Søren Isaksen i spissen gir i rapporten sin vurdering av det danske forskningsrådssystemet. Fem hovedområder står sentralt: Rammer for et sterkt forskningsrådssystem, internasjonalisering, terminologi og oppdeling, sikring av forskningskvalitet og målsetninger med reformen. Utvalget slår fast at systemet helt klart er blitt bedre siden endringene i 2003, men at det fremdeles er muligheter for forbedring.

Fem selvstendige råd
Det danske forskningsrådssystemet består av fem selvstendige råd; Danmarks Forskningspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Koordinationsudvalget for forskning, og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén, er en av seks medlemmer i evalueringsutvalget. - Flere sider av den danske forskningsrådsreformen har vært vellykket. Samtidig er det helt klart forventninger som ikke er innfridd. Et hovedperspektiv har vært at fragmenteringen i systemet fortsatt er for stor, sier Arvid Hallén til www.forskningsradet.no.

Søren Isaksen påpeker at en stor del av de til sammen 33 anbefalingene i rapporten dreier seg om å søke å oppnå en struktur som kan tilpasse seg, og som evner å gripe, håndtere og videreutvikle tendenser i tiden. Et av disse forslagene er en sammenslåing av Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. På lengre sikt skisserer evalueringsutvalget også en arbeidsprosess mot en felles ledelse for alle fondsfunksjonene i forskningsrådssystemet. Også habilitet er et punkt i rapporten som har vært gjenstand for mye oppmerksomhet.

Forskningsminister Helge Sander uttaler i en pressemelding fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen at rapporten er modig og perspektivrik. Han påpeker at han allerede har iverksatt en rekke endringer basert på evalueringspanelets anbefalinger, i særlig grad de anbefalingene som omhandler det å sikre større tillit til og gjennomsiktighet omkring bevilgningspraksis.

Ressurser:
- ”Evaluering av forskningsrådssystemet i Danmark”,
- Pressemelding fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 26. august 2009.
- ”Danmarks forskningsrådssystem: Enda rom for forbedringer”.

Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Danmarks forskningsminister Helge Sander, av Hans Juhl.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her