Evaluering av NorFAs verksamhet

16.11.2001
Oxford Research A/S i Köpenhamn har avslutat sin rapport om NorFAs aktiviteter.
Oxford Research A/S i Köpenhamn har avslutat sin rapport om NorFAs aktiviteter.

Rapporten visar generellt en positiv hållning till NorFA och att det nordiska samarbetet anses fortsatt viktigt i förhållande till annat internationellt samarbete. Samtidigt som NorFAs kollektiva aktivitetsformer är uppskattade, synliga och ger deltagarna värdefulla resultat finns det tecken på att de individuella stipendierna har blivit något marginaliserade.

Norden i veckan (niv@norden.org) säger detta om evalueringen av NorFA 27 december 2001:

KATALYSATOR FÖR FORSKNING
Norden är en viktig plattform för att stärka den nationella forskningen
och forskarutbildningen. Nordiskt forskningssamarbete är lika viktigt som
annat europeiskt och internationellt samarbete. Två tredjedelar av
nordiska forskare är aktiva i nordiskt samarbete. Dessa uppmuntrande
konklusioner dras i den nya evaluering som Oxford Research A/S har gjort för NorFA.

Evalueringens resultat och konklusioner ger en väldigt fin vind i seglen
för en institution som NorFA. Den ger också forskningsråd, myndigheter
och regeringar en tankeställare om det nordiska samarbetets betydelse som
en gemensam kompetenshöjande plattform. Låt oss utveckla det nordiska
samarbetet vidare till ett verkligt nordiskt forskningsrum, skriver rektor
Hans Gudmundsson i NorFA om rapporten.

Läs rapporten:
PDF-format
Word-format
Summary (Word)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her