Ewa Björling ny nordisk samarbeidsminister for Sverige

11.10.2010
Sveriges handelsminister Ewa Björling overtar nå også ansvaret for de nordiske spørsmålene som nordisk samarbeidsminister.
 Ewa Björling ny nordisk samarbeidsminister for Sverige
Den nye nordiske samarbeidsministeren er 49 år gammel og utdannet tannlege. Hun har erfaring fra svensk lokalpolitikk og har sittet som medlem i utenrikskomiteen og som varamedlem i utenriksnemnda, konstitusjonskomiteen og utdanningskomiteen. Ewa Björling erstatter Cristina Husmark Pehrsson.

De nordiske samarbeidsministrene har på oppdrag fra statsministrene ansvar for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet. - Jeg ser tydelige koblinger mellom det nordiske samarbeidet og handelspolitikken, ikke minst når det gjelder spørsmål om grensehandel og handelshinder. De nordiske landene har mye til felles, for eksempel når det gjelder globalisering, integrasjon og økt samarbeid innenfor turisme, sier Björling i et intervju med www.regeringen.se.

Les mer på www.norden.org

Foto fra regeringen.se av Jonna Thomasson
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her