Få utenlandske forskere i Norden

12.09.2007
Andelen utenlandske forskere og høyt utdannede teknologer i de nordiske landene ligger under EU-snittet på 6 %, viser tall fra 2006. Sverige kommer nærmest med 5,3 %, mens Finland har den laveste prosentandelen med bare 1,5 % ikke-finske ansatte i forsknings-og teknologisektoren.
 Få utenlandske forskere i Norden
Tall fra Eurostat viser store forskjeller i andelen utenlandske ansatte blant høytutdannede i forsknings- og teknologisektoren i de europeiske landene. Bare fem av landene kan vise til en høyere andel enn 10 %; av disse fem skiller Luxembourg seg klart ut med hele 46,5 % utenlandske forskere/ teknologer. Norge, Danmark og Island har henholdsvis 4,5 %,
4,1 % og 3,2 % utenlandske medarbeidere i denne sektoren.

Studentmobilitet
Det er et viktig mål for europeiske universiteter å fremme student- og forskermobilitet og på denne måten tiltrekke seg de best kvalifiserte menneskene og sikre sitt vitenskapelige omdømme. I 2004 var 7 % av studentene på høyere grad i EU-27 utenlandske (fra et annet land enn det landet de studerte i). Kypros skiller seg klart ut med en andel utenlandske studenter på hele 32 %. Rapporten fra Eurostat understreker at Kypros har iverksatt flere tiltak for å fremme samarbeidet innen høyere utdanning og å styrke den internasjonale faktoren i utdanningen (Eurostat Science and Technology 75/2007, 4).

For alle disipliner sett under ett ligger andelen utenlandske studenter på høyere grad i EU-landene på 6,6 %. Av de nordiske landene ligger Sverige og Danmark over EU-gjennomsnittet med henholdsvis 8,5 og 7,9 % utenlandske studenter på dette nivået. Tallene for Norge, Finland og Island er 5,8 %, 3,3 % og 2,6 %.

Ved å fokusere på teknisk-naturvitenskapelige studier på høyere grad, blir tallene for Norden anda hyggeligere, sammenliknet med gjennomsnittet i EU. Både Danmark og Sverige (begge 11,3 %) og Norge (9,3 %) ligger over EU-snittet på 7,8 %. Island og Finland har henholdsvis 4,2 % og 2,5 % utenlandske studenter innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag på høyere grad.

Innenlands arbeidsmobilitet : Norden er ledende
Tallene for innenlands arbeidsmobilitet fra Eurostat viser i hvor stor grad de ansatte i et land skifter jobber innenfor landegrensene. Danmark og Island er de landene i Eurostat-undersøkelsen som kan vise til de høyeste prosenttallene for slik arbeidsmobilitet for høyt utdannede innenfor forsknings- og teknologisektoren: 10,3 % (Island) og 10,2 % (Danmark). Finland (8,7 %) og Norge (7,3 %) ligger også over EU-gjennomsnittet på 6,1 %. Statistikken over innenlands arbeidsmobilitet fra Eurostat inneholder ikke tall fra Sverige.

De høye prosenttallene for arbeidsmobilitet gjenspeiler Nordens fleksible arbeidsmarked og den såkalte ”Danish flexicurity model”, i følge Eurostat-rapporten. Modellen kjennetegnes av sterk mobilitet i arbeidsmarkedet kombinert med godt utviklet sosial sikkerhet for arbeidsledige og en aktiv arbeidsmarkedspolitikk (Eurostat Science and Technology 75/2007, 6).

Les hele rapporten her.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her