Få utenlandske forskere i Norden

12.09.2007
Andelen utenlandske forskere og høyt utdannede teknologer i de nordiske landene ligger under EU-snittet på 6 %, viser tall fra 2006. Sverige kommer nærmest med 5,3 %, mens Finland har den laveste prosentandelen med bare 1,5 % ikke-finske ansatte i forsknings-og teknologisektoren.
 Få utenlandske forskere i Norden
Tall fra Eurostat viser store forskjeller i andelen utenlandske ansatte blant høytutdannede i forsknings- og teknologisektoren i de europeiske landene. Bare fem av landene kan vise til en høyere andel enn 10 %; av disse fem skiller Luxembourg seg klart ut med hele 46,5 % utenlandske forskere/ teknologer. Norge, Danmark og Island har henholdsvis 4,5 %,
4,1 % og 3,2 % utenlandske medarbeidere i denne sektoren.

Studentmobilitet
Det er et viktig mål for europeiske universiteter å fremme student- og forskermobilitet og på denne måten tiltrekke seg de best kvalifiserte menneskene og sikre sitt vitenskapelige omdømme. I 2004 var 7 % av studentene på høyere grad i EU-27 utenlandske (fra et annet land enn det landet de studerte i). Kypros skiller seg klart ut med en andel utenlandske studenter på hele 32 %. Rapporten fra Eurostat understreker at Kypros har iverksatt flere tiltak for å fremme samarbeidet innen høyere utdanning og å styrke den internasjonale faktoren i utdanningen (Eurostat Science and Technology 75/2007, 4).

For alle disipliner sett under ett ligger andelen utenlandske studenter på høyere grad i EU-landene på 6,6 %. Av de nordiske landene ligger Sverige og Danmark over EU-gjennomsnittet med henholdsvis 8,5 og 7,9 % utenlandske studenter på dette nivået. Tallene for Norge, Finland og Island er 5,8 %, 3,3 % og 2,6 %.

Ved å fokusere på teknisk-naturvitenskapelige studier på høyere grad, blir tallene for Norden anda hyggeligere, sammenliknet med gjennomsnittet i EU. Både Danmark og Sverige (begge 11,3 %) og Norge (9,3 %) ligger over EU-snittet på 7,8 %. Island og Finland har henholdsvis 4,2 % og 2,5 % utenlandske studenter innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag på høyere grad.

Innenlands arbeidsmobilitet : Norden er ledende
Tallene for innenlands arbeidsmobilitet fra Eurostat viser i hvor stor grad de ansatte i et land skifter jobber innenfor landegrensene. Danmark og Island er de landene i Eurostat-undersøkelsen som kan vise til de høyeste prosenttallene for slik arbeidsmobilitet for høyt utdannede innenfor forsknings- og teknologisektoren: 10,3 % (Island) og 10,2 % (Danmark). Finland (8,7 %) og Norge (7,3 %) ligger også over EU-gjennomsnittet på 6,1 %. Statistikken over innenlands arbeidsmobilitet fra Eurostat inneholder ikke tall fra Sverige.

De høye prosenttallene for arbeidsmobilitet gjenspeiler Nordens fleksible arbeidsmarked og den såkalte ”Danish flexicurity model”, i følge Eurostat-rapporten. Modellen kjennetegnes av sterk mobilitet i arbeidsmarkedet kombinert med godt utviklet sosial sikkerhet for arbeidsledige og en aktiv arbeidsmarkedspolitikk (Eurostat Science and Technology 75/2007, 6).

Les hele rapporten her.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her