Færre lover for dansk forskning

22.08.2002
Alle lover og forskrifter under det danske Videnskabsministeriet blir nå gjennomgått for mulig fjerning eller endring, som ledd i regjeringens handlingsplan for regelforenkling, "En enklere offentlig sektor".
Alle lover og forskrifter under det danske Videnskabsministeriet blir nå gjennomgått for mulig fjerning eller endring, som ledd i regjeringens handlingsplan for regelforenkling, "En enklere offentlig sektor".

Det danske Videnskabsministerium
Enten kan regler oppheves eller endres ved ministeriet av ordensmessige grunner, eller de vil forsvinne i forbindelse med ny lovgivning. Ministeriet har identifisert 10 av 40 lover som kan fjernes ved ny lovgivning, og 50 av 240 forskrifter som kan oppheves. I forbindelse med den nye universitetsloven planlegger Videnskabsministeriet en kraftig reduksjon av eksisterende utdanningsforskrifter.

I lovforslaget om ny universitetslov i Danmark heter det at institusjonene i mindre grad enn i dag skal reguleres av staten. Studentene selv skal settes i sentrum ved å skape nye utdanningsmuligheter. Næringslivets behov for innsyn i kompetansen som de forskjellige utdanninger gir, skal også imøtekommes.

Les mer på Videnskabsministeriets hjemmeside.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her