Færre lover for dansk forskning

22.08.2002
Alle lover og forskrifter under det danske Videnskabsministeriet blir nå gjennomgått for mulig fjerning eller endring, som ledd i regjeringens handlingsplan for regelforenkling, "En enklere offentlig sektor".
Alle lover og forskrifter under det danske Videnskabsministeriet blir nå gjennomgått for mulig fjerning eller endring, som ledd i regjeringens handlingsplan for regelforenkling, "En enklere offentlig sektor".

Det danske Videnskabsministerium
Enten kan regler oppheves eller endres ved ministeriet av ordensmessige grunner, eller de vil forsvinne i forbindelse med ny lovgivning. Ministeriet har identifisert 10 av 40 lover som kan fjernes ved ny lovgivning, og 50 av 240 forskrifter som kan oppheves. I forbindelse med den nye universitetsloven planlegger Videnskabsministeriet en kraftig reduksjon av eksisterende utdanningsforskrifter.

I lovforslaget om ny universitetslov i Danmark heter det at institusjonene i mindre grad enn i dag skal reguleres av staten. Studentene selv skal settes i sentrum ved å skape nye utdanningsmuligheter. Næringslivets behov for innsyn i kompetansen som de forskjellige utdanninger gir, skal også imøtekommes.

Les mer på Videnskabsministeriets hjemmeside.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook