Færre lover for dansk forskning

22.08.2002
Alle lover og forskrifter under det danske Videnskabsministeriet blir nå gjennomgått for mulig fjerning eller endring, som ledd i regjeringens handlingsplan for regelforenkling, "En enklere offentlig sektor".
Alle lover og forskrifter under det danske Videnskabsministeriet blir nå gjennomgått for mulig fjerning eller endring, som ledd i regjeringens handlingsplan for regelforenkling, "En enklere offentlig sektor".

Det danske Videnskabsministerium
Enten kan regler oppheves eller endres ved ministeriet av ordensmessige grunner, eller de vil forsvinne i forbindelse med ny lovgivning. Ministeriet har identifisert 10 av 40 lover som kan fjernes ved ny lovgivning, og 50 av 240 forskrifter som kan oppheves. I forbindelse med den nye universitetsloven planlegger Videnskabsministeriet en kraftig reduksjon av eksisterende utdanningsforskrifter.

I lovforslaget om ny universitetslov i Danmark heter det at institusjonene i mindre grad enn i dag skal reguleres av staten. Studentene selv skal settes i sentrum ved å skape nye utdanningsmuligheter. Næringslivets behov for innsyn i kompetansen som de forskjellige utdanninger gir, skal også imøtekommes.

Les mer på Videnskabsministeriets hjemmeside.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her