Færre og sterkere universiteter i Danmark

22.06.2006
Den danske regjeringen vil skape et nytt universitetsbilde i Danmark: Færre og sterkere danske universiteter skal fusjoneres med sektorforskningen. Slik mener Videnskabsminister Helge Sander at universitetsutdanningene og forskningsmiljøene styrkes gjennom nye samarbeidsmuligheter.
De seks stedene regjeringen vil ha universiteter, er København (KU), Århus (AU), Aalborg (AAU), Odense (SDU) og Lyngby (DTU). Roskilde Universitetscenter fortsetter uforandret.

Fusjonsdrøftelsene varer til 15. september. Det er sju institusjoner som berøres av dette: Danmarks Pædagogiske Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Copenhagen Business School, IT-Universitetet, Socialforskningsinstituttet, Arbejdsmiljøinstituttet samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

- Der er snakk om et grundig forarbeid og en rekke intense drøftelser før sommerferien, og vi har etterstrebet å få gjennomført de løsningene som gir størst faglig synergi. Det skjer gjennom forsknings- og undervisningsmiljøer som supplerer hverandre, og som kan utnytte felles fasiliteter, sier Helge Sander (Venstre).

Opposisjonen ved Rasmus Prehn (Socialdemokraterne) mener regjeringen tvinger mindre universiteter og sektorinstitusjoner til å fusjonere, selv om de har frabedt seg det:
- Tvangsfusjoner er drepende og underminerende for det gode arbeidet som utføres på disse stedene, sier han til avisen MetroXPress.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her