- Færre universiteter, sterkere forskning

10.10.2006
- Med det nye Danmarkskartet for universitetene får vi tre store universiteter, som resursmessig vil ligge blant Europas største. Det vil styrke mulighetene til å holde på og tiltrekke seg dyktige studenter og forskere, sier Danmarks vitenskapsminister Helge Sander.
Den danske regjeringens beslutning om en ny universitetsstruktur er dermed tatt, og en intens periode i dansk universitetshistorie er over. Prosessen har vekket sterke reaksjoner fra enkelte av de berørte partene.

De tre nye store universitetene blir Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Dermed samles omtrent to tredjedeler av offentlig dansk forskning og universitetsutdannelse i disse insitusjonene. Også Syddansk Universitet og Aalborg Universitet blir fusjonert med sektorforskningsinstitusjoner.

- Det er en plan med store muligheter. Det nye Københavns Universitet (KU) blir et enda mer markant, internasjonalt universitet - og vil få en av Europas største samlede satsninger på forskning innen helse og life sciences. Vi vil nå forberede den best tenkelige integrering, sier KUs styreformann Bodil Nyboe Andersen.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her