Fare for 70 prosent lavere forskningsbudsjett

25.03.2003
Universitetet i Oslo har foreslått en ny modell for fordelingen av forskningsmidler mellom fakultetene som kan føre til at enkelte fakulteter får opptil 70 prosent reduksjon i sitt forskningsbudsjett.
Universitetet i Oslo har foreslått en ny modell for fordelingen av forskningsmidler mellom fakultetene som kan føre til at enkelte fakulteter får opptil 70 prosent reduksjon i sitt forskningsbudsjett.

Universitetsavisen Universitas melder at Universutetet i Oslo i en ny rapport foreslår at mengden og kvaliteten på publiseringene skal avgjøre bevilgningen til hvert fakultet. Forskningspublikasjoner som kun utgis på norsk skal ikke gi uttelling økonomisk.

Utdanningsvitenskapelig fakultet (UV) er ett av fakultetene der mye av publiseringsvirksomheten foregår på norsk. Fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes uttaler at universitetets forslag ikke tar høyde for at enkelte fagmiljøer har sterkere nasjonal forankring enn andre.

Rektor Arild Underdal mener det er mulig å ta hensyn til at noen fag har klarere nedslagsfelt i norske og nordiske miljøer, men han tviler på om dette er et særtrekk ved UV-fakultetet. I følge universitetets rapport er det for lite norsk forskning som oppfyller internasjonale kvalitetsnromer. Utvalget mener at en modell som måler mengde og kvalitet på publiseringene vil fremme internasjonalisering av norsk forskning.

Statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings- og forskningsdepartementet mener departementet vil kunne dra nytte av rapporten også på nasjonalt nivå.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her