Felles bruk av forskningsinfrastruktur i Norden: beslutning

12.11.2007
19 samarbeidsprosjekter for felles bruk av nordisk forskningsinfrastruktur blir tildelt NordForsk-støtte i 2007. Den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som får støtte, ble tatt på NordForsks styremøte 2. november 2007.
 Felles bruk av forskningsinfrastruktur i Norden: beslutning
15. mai 2007 lyste NordForsk ut midler under et nytt program for fellesnordisk bruk av forskningsinfrastruktur. Forskerne i Norden har vist sterk interesse for programmet. Med 54 innkomne søknader til fristen 4. september i år, regnes programmet som en stor suksess.

Til sammen 19 infrastrukturprosjekter får NordForsk-støtte i 2007. Samarbeidene omfatter partnere fra alle de nordiske landene, og fra Russland og de baltiske stater. Prosjekttitler og hovedsøker for de 19 prosjektene er:

Efficient and accurate characterization techniques for small antennas
Pertti Vainikainen
Helsinki University of Technology
FINLAND

Sensor networks of Nordic Lakes, Sensor-Lakes
Thorsten Bleckner
Uppsala Universitet
SVERIGE

Advanced spectroscopy using MAX-laboratory in Lund
Svante Svensson
Uppsala Universitet
SVERIGE

Enhancing Nordic access to the JYFL Accelerators Laboratory and FAIR
Rauno Julin
University of Jyväskylä
FINLAND

Nordic Infrastructure for Mouse Models
Taina Pihlajaniemi
University of Oulu
FINLAND

LHC and beyond
Paula Eerola
Lunds Universitet
SVERIGE

Promoting New Generation Sequencing Technology in Nordic Countries
Leena Peltonen
Helsinki University
FINLAND

A Nordic Functional Genomics Initiative: New tools for discovery biology
Outi Monni
University of Helsinki
FINLAND

Spatial categorization and language across populations
Mila Vulchanova
NTNU
NORGE

Scandinavian Dialect Infrastructure: Corpus, Database and Dialect Maps
Janne Bondi Johannessen
Universitet i Oslo
NORGE

Nordic Signals: an omics network for cell signaling in health and disease
Garry Corthals
Turku Centre for Biotechnology
FINLAND

Research and Training for Nordic Astronomy. Part 1: Submm
Hans Olofsson
Onsala Space Observatory
SVERIGE

Research and Training for Nordic Astronomy. Part 2: Optical
Johannes Andersen
Nordic Optical Telescope Scientific Association
DANMARK

E-Infrastructure for organism names to facilitate data sharing
Hannu Saarenmaa
Finnish Museum of Natural History
FINLAND

The Nordic Canine Bio-bank
Göran Andersson
SLU
SVERIGE

Joint use of high-throughput SNP assay infrastructure in Atlantic salmon
Craig Primmer
University of Turku
FINLAND

Joint Nordic use of WAB Bergen and VWA Helsinki (JNU VWAB)
Alois Pichler
Universitetet i Bergen
NORGE

Construction of the Nordic Prenatal Stress Cohort
Jørn Olsen
Universitetet i Aarhus
DANMARK

Nordic link to the Pan-European Research Infrastructure for Nanostructures
Andrej Kuznetsov
Universitetet i Oslo
NORGE
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her