Felles workshop om store samfunnsutfordringer 22.-23. september

07.10.2011
En rekke sentrale aktører fra de nordiske landene med ekspertise innenfor nasjonal, regional og internasjonal forskningspolitisk utvikling var samlet da NordForsk, Finlands Akademi og NORIA-nettet Nordic Network for International Research Policy Analysis (NIRPA) arrangerte felles workshop i Helsinki 22.-23. september.
Felles workshop om store samfunnsutfordringer 22.-23. september

Gunnel Gustafsson, NordForsk og Fredrik Melander, Nordisk ministerråd. Foto: Terje Heiestad.

Seminaret ledet til mange interessante diskusjoner blant annet omkring forskningens rolle i møte med samfunnets store utfordringer, Grand Challenges, med kunnskapstriangelet som utgangspunkt.

Særlig fokus ble satt på følgende problemstillinger:

  • Forskningpolitikk for store samfunnsutfordringer, Grand Challenges
  • Sentrale aktører i ulike faser av kunnskaps- og innovasjonsprosesser
  • Nordisk merverdi - implikasjoner for utviklingen av ERA?
  • Internasjonal og europeisk forskningspolitiske perspektiver
  • Erfaringer fra nordisk forskningssamarbeid

NordForsk fikk verdifulle innspill til implementeringen av vår delstrategi for EU-Norden-saker. Her finner du denne strategien

Presentasjonene fra seminaret finner du her!

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her