Fellesnordisk front på Klimamøtet 2009

04.07.2007
Presidentskapet i Nordisk råd oppfordrer nå til fellesnordisk innsats under FNs klimatoppmøte i København i 2009. Utveksling av erfaringer mellom nordiske forskningsinstitusjoner er ett av fokusområdene som vil bli nærmere diskutert i denne sammenhengen.
 Fellesnordisk front på Klimamøtet 2009
Befolkningenes bidrag i klimakampen og gode demonstrasjonsprosjekter for teknologiløsninger som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser, vil også bli høyt prioritert. Presidentskapet i Nordisk råd har med dette bestemt seg for å gå videre med et medlemsforslag fra VSG, Sosialdemokratene og de Venstregrønne.

”Våre fellesnordiske verdier utgjør et godt utgangspunkt bærekraftig utvikling på miljøområdet. Vi bør derfor gjøre felles front, sette oss ambisiøse mål og vise verden hvor langt vi er kommet med hensyn til samarbeidet i energisektoren,” heter det i medlemsforslaget.

Nå vil presidentskapet at de nordiske statsministerne skal redegjøre for fellesnordiske planer på feltet ved Nordisk råds sesjon i Oslo høsten 2007, og at de setter av penger til disse satsningene i sine budsjetter.

(www.norden.org)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her