Finansierer tre nye prosjekter innen samfunnssikkerhet

Finansierer tre nye prosjekter innen samfunnssikkerhet

19.03.2018
NordForsks styre har besluttet å finansiere tre nye prosjekter i Nordisk program om samfunnssikkerhet med totalt 28,5 millioner norske kroner.

«The Underpinnings of Nordic Societal Security» hadde søknadsfrist 20. september 2017 og mottok 17 søknader. Utlysningen hadde til hensikt å finansiere prosjekter som vil ta for seg forholdet mellom nordiske samfunnsmodeller og samfunnssikkerhet, og to forskningsområder ble spesielt vektlagt:

  • Nordiske institusjoner og deres tilnærminger til sikkerhetstrusler som for eksempel ekstremisme.
  • Forholdet mellom aspekter ved nordiske styresett og robusthet med hensyn til samfunnssikkerhet.

De tre prosjektene som finansieres er:

  • Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices, prosjektleder: Tore Bjørgo, Universitetet i Oslo, Center for Research on Extremism (C-REX)
  • Gender Equality, Diversity and Societal Security, prosjektleder: Dag Ellingsen, OsloMet – storbyuniversitetet
  • The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries: An analysis of citizens’ reactions, policy responses and legitimacy, prosjektleder: Dag Arne Christensen, Uni Research (Norge)

Prosjektene mottar opptil 9,5 millioner NOK hver og hvert prosjekt har samarbeidsinstitusjoner i minst tre nordiske land.

Nordisk program om samfunnssikkerhet finansieres i dag av Finlands AkademiIcelandic Centre for Research - RANNISMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (Sverige)Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Norge), og Norges forskningsråd, sammen med NordForsk.

Les hele utlysningsteksten til «The Underpinnings of Nordic Societal Security».

Les mer om Nordisk program om samfunnssikkerhet

Det tas forbehold om feil og justeringer. Kun avgjørelser kommunisert direkte til søkerne per e-post skal ses på som formell bekreftelse på tildeling av midler. Alle søkere vil motta et formelt skriftlig svar på sin søknad.

Tekst: Tor Martin Nilsen

Illustrasjon: Berit Sømme

 

Lone Jessen - Seniorrådgiver
Kontaktperson Lone Jessen
Seniorrådgiver
Work +47 901 98 037
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her