Finland bruker mer på forskning

08.11.2006
Tall fra finske Statistikcentralen viser at midler til forskning og utvikling økte med fire prosent fra 2004 til 2005. Mye av veksten kommer fra privat sektor. Den største veksten fant sted i den elektroniske industrien, der økningen fra 2004 var på nesten syv prosent.
Den totale veksten utgjør 220 millioner euro. Av disse sto private forskningsbedrifter for 193 millioner euro, mens offentlige forskningsinstitusjoner sto for 25 millioner. Veksten i private bedrifters bevilgninger har ført til at privat sektor nå står for hele 71 prosent av Finlands totale forbruk på forskning og utvikling.

Bevilgningene til forskning og utvikling innen offentlige forskningsinstitusjoner økte i denne perioden med 4,6 prosent, samtidig som bevilgninger til høyere utdannelse holdt seg på omtrent samme nivå som året før. Midler avsatt til forskning og utvikling utgjorde i 2005 3,4 prosent av Finlands BNP. Blant EUs medlemsstater er det dermed bare Sverige som bruker en større andel av BNP på forskning og utvikling.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her