Finland frister utenlandske toppforskere

29.09.2005
Finland ønsker å rekruttere utenlandske toppforskere. Finlands Akademi og Tekes planlegger et nytt finansieringsprogram for å tiltrekke seg internasjonal toppkunnskap. Målet er å ansette internasjonale toppforskere for en viss tid, og at disse kan være med å bygge opp en varig del av det finske forskningssamfunnet.
Gjennom finansieringsprogrammet for besøkende toppforskere innen vitenskap og teknologi ansettes utenlandske forskere, eller finske forskere som permanent bor i utlandet, til finske universitet og forskningsinstitutt. Programmet er en måte å styrke vitenskaplig og teknologisk kunnskap i Finland, samt å gjøre det finske forskningssystemet mer internasjonalt.

Les mer hos Finlands akademi
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her