Finland øker forskningsbudsjettet

15.08.2006
I statsbudsjettet for 2007 foreslår det finske utdanningsministeriet å øke forskningssektorens midler med 95,6 millioner euro. I følge forslaget vil Finlands Akademi få en økning på 19,7 millioner euro.
I 2006 har Finlands Akademi et budsjett på 257 millioner euro til forskningsfinansiering, noe som tilsvarer 15,3 prosent av statens forskningsfinansiering. Blant annet går også overskuddet fra Lotto til forskning, og i 2007 er det estimert at 75,7 millioner lotto-euro vil gå til forskningen. Regjeringens budsjettdiskusjoner starter i august, og forslaget blir overlevert til parlamentet i midten av september.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her