Finland øker forskningsbudsjettet

15.08.2006
I statsbudsjettet for 2007 foreslår det finske utdanningsministeriet å øke forskningssektorens midler med 95,6 millioner euro. I følge forslaget vil Finlands Akademi få en økning på 19,7 millioner euro.
I 2006 har Finlands Akademi et budsjett på 257 millioner euro til forskningsfinansiering, noe som tilsvarer 15,3 prosent av statens forskningsfinansiering. Blant annet går også overskuddet fra Lotto til forskning, og i 2007 er det estimert at 75,7 millioner lotto-euro vil gå til forskningen. Regjeringens budsjettdiskusjoner starter i august, og forslaget blir overlevert til parlamentet i midten av september.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her