Finland: Statlig forskningsfinanisering til 1,7 millioner euro

20.02.2006
I det finske statsbudsjettet for 2006 går det frem at forskningsfinansieringen blir på 1,68 millioner euro, en oppgang på 83 millioner i forhold til 2005.
Dette gir en andel av BNP på 1,05 prosent for den offentlig finansierte forskningen. Det er Undervisningsministeriet som står for den største andelen av økningen, med 44 millioner euro, et tall som inkluderer Finlands Akademis andel. Det andre store forskningsfinansierende rådet, Tekes, inkluderes i tallene fra Handels- och industriministeriet. Her økes budsjettet med 41 millioner euro.

Les mer på Statistics Finland.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her