Finland vil ha fire trinn i forskerkarrieren

19.05.2006
I Finland bør det utvikles en firetrinnsmodell for forskerkarrieren. Det sier en arbeidsgruppe nedsatt av det finske Undervisningsministeriet i sin ferske rapport.
Arbeidsgruppen ble nedsatt i oktober 2004 med mandat til å utarbeide strategi til ny utvikling av forskerkarrieren i Finland. Ministeriet ønsker i tillegg å gjøre forskerkarrieren mer lokkende, også i et likestillings- og internasjonalt perspektiv.

De fire trinnene bør i følge arbeidsgruppen først gjøre doktorandene til forskerdoktorer, deretter akademi- og universitetsforsker, og til slutt akademiprofessor, professor eller forskningsprofessor.

I følge arbeidsgruppen er de største utfordringene i forskerkarrieren knyttet til korttidsansettelser, vansker med å bevege seg mellom sektorer, kombinasjonen av ekstern forskningsfinansiering og karriereutvikling, kvinners muligheter til forskerkarriere, mangelen på internasjonal mobilitet, det lave antallet utenlandske forskere i Finland, forskernes tiltrekningskraft, deres økonomiske stilling og dimensjoneringen av forskerutdanningen.

Arbeidsgruppen foreslår at det skal utvikles en firetrinnsmodell for forskerkarrieren i Finland, som skal gjelde ikke bare for universitetene og instituttsektoren, men også forskerkarrierer innen andre sektorer. De vil at Finlands Akademis, Tekes‘ og striftelsenes finansieringsinstrumenter skal utvikles parallelt med stillingsstrukturen ved universitetene og forskningsinstituttene. Ifølge rapporten vil arbeidsgruppen skape klarhet i de forskjellige fasene av forskerkarrieren og etablere felles kriterier for vurdering av forskerne. Den nye modellen skal samfinansieres og allerede tilgjengelige resurser skal omfordeles, men det foreslås samtidig ekstra midler til Finlands Akademi og universitetene.

Les mer hos Undervisningsministeriet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her