Finlands Akademi får skryt i ny granskning

05.09.2006
Finlands Akademi har en veldefinert og anerkjent rolle i det finske innovasjonssystemet, både i og utenfor akademia. Kun unntaksvis møter Akademiet kritikk. Det rapporterer professor Jussi Huttunen, som har ledet et ekspertpanel i granskningen av Finlands Akademi.
Panelet ble utpekt av Finlands Akademi for å vurdere virkningen av Akademiets finansiering og for å gi sine anbefalinger til hvordan man kan styrke denne effekten.

I følge panelet har Akademiets forskningsfinansiering hatt en nøkkelrolle i å muliggjøre uavhengig forskning og i å fremme dens kvalitet i hele Finland, særlig når det gjelder grunnforskning. Akademiet får også ros for sine rutiner for vurdering av søknader.

Les mer hos Finlands Akademi.
Nyhetsbrev
Facebook