Finlands Akademi og Tekes rekrutterer toppforskere

18.09.2006
24 internasjonale toppforskere innen naturvitenskap og teknologi skal hospitere i Finland i opptil fem år. Finlands Akademi og Tekes finansierer det nye programmet med til sammen 17,5 millioner euro.
Målsetningen med det såkalte Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) er å øke kompentansen i Finland og gjøre det finske forskningssystemet mer internasjonalt. Aktørene i programmet håper også å skape en ny type internasjonalt samarbeid mellom universitetene og det private næringslivet.

Utlysningen av midlene resulterte i neste hundre nominerte kandidater til programmet.
- FiDiPro-utlysniningen genererte uvanlig stor interesse ved universitetene, og de professorene som er valgt ut etter internasjonal bedømning viser seg å være forskere fra øverste hylle. Det er også interessant å merke seg at noen toppforskere, som lenge har arbeidet i utlandet, nå vil komme hjem til Finland, sier presidenten i Finlands Akademi, Raimo Väyrynen.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her