Finlands Akademi og Tekes rekrutterer toppforskere

18.09.2006
24 internasjonale toppforskere innen naturvitenskap og teknologi skal hospitere i Finland i opptil fem år. Finlands Akademi og Tekes finansierer det nye programmet med til sammen 17,5 millioner euro.
Målsetningen med det såkalte Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) er å øke kompentansen i Finland og gjøre det finske forskningssystemet mer internasjonalt. Aktørene i programmet håper også å skape en ny type internasjonalt samarbeid mellom universitetene og det private næringslivet.

Utlysningen av midlene resulterte i neste hundre nominerte kandidater til programmet.
- FiDiPro-utlysniningen genererte uvanlig stor interesse ved universitetene, og de professorene som er valgt ut etter internasjonal bedømning viser seg å være forskere fra øverste hylle. Det er også interessant å merke seg at noen toppforskere, som lenge har arbeidet i utlandet, nå vil komme hjem til Finland, sier presidenten i Finlands Akademi, Raimo Väyrynen.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her