Finlands Akademi utvärderad

15.04.2004
En internationell expertpanel har utvärderat Finlands Akademi och resultatet offentliggjordes nyligen i en rapport till Undervisningsministeriet. Panelen anser att en av de viktigaste utmaningarna just nu är att på olika sätt främja tvärvetenskaplig forskning.
Kontakterna mellan aktörerna inom det finländska forskningssystemet bör stärkas för att förbättra effektiviteten och främja forskning på hög nivå. Panelen föreslår bland annat ett nytt samarbetsforum för detta. Nuvarande program för spetsforskningsenheter och forskningsprogram fungerar bra i utvecklingen av kreativa, tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.

Utvärderingspanelen rekommenderar att Akademin bygger vidare på sin sakkunskap i forskningspolitik och finansiering av kvalitativ forskning. I syfte att främja tvärvetenskaplighet och stimulera samforskning mellan forskningsråden kunde Akademin pröva forskningsutvärderingar inom system på en bredare bas. Peer review-utvärderingarna som tillämpats vid Akademin anses fungera utmärkt och effektivt, men panelen efterlyser vid sidan av dem expertissystem på bredare bas.

Akademin kunde i samråd med olika aktörer utveckla tydliga, öppna samt vetenskapligt välgrundade lösningar på problem som gäller utvärderingen av tvärvetenskapliga projekt.

Rapporten finns i sin helhet på adressen http://www.minedu.fi/julkaisut/tiede/2004/opm16/opm16.pdf
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her