Finlands Akademis tidligere president skal lede nytt ESF organ

25.04.2007
Professor Raimo Väyrynen, Finlands Akademis tidligere president, blir leder for en nyopprettet vismannskomité i European Science Foundation (ESF). Rådet blir blant annet ansvarlig for å bidra til fremveksten av et énhetlig europeisk forskningsområde (ERA).
Det nye organet skal overvåke og evaluere den vitenskalige orienteringen i ESFs aktiviteter og gi råd og anbefalninger til ESFs direktør i aktuelle forskningspolitiske saker. Komitéen vil bestå av de fem lederne for ESFs Standing Committees, fem fremstående uavhengige forskere med god innsikt i forskningspolitikk- og strategi og en uavhengig leder - Professor Raimo Väyrynen, direktør for det finske instituttet for internasjonale relasjoner.

ESF er en internasjonal organisasjon som har som målsetning å finansiere og fremme europeisk grunnforskning av høy kvalitet. Dette gjøres blant annet gjennom vitenskapelige foresight studier, internasjonale forskningsprogrammer, koordinering av forsknings nettverk, samt organisering av konferanser.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her