Finlands Akademis tidligere president skal lede nytt ESF organ

25.04.2007
Professor Raimo Väyrynen, Finlands Akademis tidligere president, blir leder for en nyopprettet vismannskomité i European Science Foundation (ESF). Rådet blir blant annet ansvarlig for å bidra til fremveksten av et énhetlig europeisk forskningsområde (ERA).
Det nye organet skal overvåke og evaluere den vitenskalige orienteringen i ESFs aktiviteter og gi råd og anbefalninger til ESFs direktør i aktuelle forskningspolitiske saker. Komitéen vil bestå av de fem lederne for ESFs Standing Committees, fem fremstående uavhengige forskere med god innsikt i forskningspolitikk- og strategi og en uavhengig leder - Professor Raimo Väyrynen, direktør for det finske instituttet for internasjonale relasjoner.

ESF er en internasjonal organisasjon som har som målsetning å finansiere og fremme europeisk grunnforskning av høy kvalitet. Dette gjøres blant annet gjennom vitenskapelige foresight studier, internasjonale forskningsprogrammer, koordinering av forsknings nettverk, samt organisering av konferanser.
Nyhetsbrev
Facebook