Finns en nordisk Vilja till forskning?

26.03.2012
Rapporten ”Vilja till forskning?”, som skrivits av en högnivågrupp på uppdrag av Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning, var utgångspunkt för den workshop som ordnades i Oslo den 20 mars. Rapporten presenterades av en av författarna – Kristin Clemet, fd norsk utdannings- og forskningsminister.
Finns en nordisk Vilja till forskning?

Foto: Terje Heiestad

I rapporten ger Högnivågruppen förslag till hur ett ökat mervärde kan skapas för att främja det nordiska samarbetet mellan forskning och innovation. Rapporten innehåller sju olika förslag inom fyra valda områden som är mest angelägna att utveckla – samspel mellan forskning, högre utbildning och innovation, Norden-EU-relationer, forskarmobilitet och gemensamt användande av infrastruktur.

Work shopen var ett gemensamt initiativ mellan NordForsk och det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och samlade ett stort antal deltagare från hela Norden för att diskutera rapporten och samspelet mellan högre utbildning, forskning och innovation (den sk kunskapstriangeln), samspelet mellan Norden och EU, gemensamt användande av infrastruktur och forskarmobilitet. Dagen avslutades med en livlig slutdebatt om nordiskt mervärde, vikten av ett eventuellt varumärke för Norden, att kanske ha en nordisk strategi för samarbetet, och att de nordiska länderna kanske bör arbeta för en aktiv kunskapsinvandring.

Rapporten är nu ute på remiss i de nordiska länderna innan dess innehåll och eventuella åtgärder ska behandlas vid ett ministerrådsmöte senare i vår.

Tekst: Marius Hagen

Foto: Terje Heiestad

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her