Finsk forskning av toppklass

24.11.2003
I Finlands Akademis nya översikt över vetenskapens tillstånd och nivå framkommer att den finländska forsknings- och innovationsmiljön i många avseenden är både högklassig och konkurrenskraftig. Finland satsar på forskning och utveckling och landet har ett högklassigt forskarutbildningssystem.
Viktiga mål för forskningspolitiken i Finland har varit att höja den vetenskapliga forskningens nivå samt att göra forskningen internationellt synligare och verkningsfullare. Enligt överblicken har man lyckats väl i denna strävan.

Under 1990-talet och 2000-talets första år ökade de finländska forskarnas vetenskapliga publikationer i internationella sammanhang i snabb takt. Referenser till finländska vetenskapliga publikationer har blivit allt vanligare.

Tillsammans med Sverige hör Finland till de aktivaste EU-länderna då man ser på hur forskningens personalresurser och finansiering har utvecklats. I Finland arbetar omkring 70 000 personer (cirka två procent av den sysselsatta arbetskraften) inom forskning och utveckling, vilket är den högsta andelen inom OECD. FoU-personalen har vuxit med en fjärdedel från 1997 till 2001.

Doktorer och personer med högre högskoleexamen har under hela 1990-talet och 2000-talets första år placerat sig väl i arbetslivet i jämförelse med andra grupper. År 2001 var 1,5 procent av doktorerna och 3,6 procent av dem som avlagt högre högskoleexamen arbetslösa.

I flera OECD-jämförelser har Finlands styrka varit en hög utbildningsnivå, ett välfungerande utbildningssystem och en hög utbildningsbenägenhet bland befolkningen.

Läs mer på Finlands Akademi
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her