Finsk forskning av toppklass

24.11.2003
I Finlands Akademis nya översikt över vetenskapens tillstånd och nivå framkommer att den finländska forsknings- och innovationsmiljön i många avseenden är både högklassig och konkurrenskraftig. Finland satsar på forskning och utveckling och landet har ett högklassigt forskarutbildningssystem.
Viktiga mål för forskningspolitiken i Finland har varit att höja den vetenskapliga forskningens nivå samt att göra forskningen internationellt synligare och verkningsfullare. Enligt överblicken har man lyckats väl i denna strävan.

Under 1990-talet och 2000-talets första år ökade de finländska forskarnas vetenskapliga publikationer i internationella sammanhang i snabb takt. Referenser till finländska vetenskapliga publikationer har blivit allt vanligare.

Tillsammans med Sverige hör Finland till de aktivaste EU-länderna då man ser på hur forskningens personalresurser och finansiering har utvecklats. I Finland arbetar omkring 70 000 personer (cirka två procent av den sysselsatta arbetskraften) inom forskning och utveckling, vilket är den högsta andelen inom OECD. FoU-personalen har vuxit med en fjärdedel från 1997 till 2001.

Doktorer och personer med högre högskoleexamen har under hela 1990-talet och 2000-talets första år placerat sig väl i arbetslivet i jämförelse med andra grupper. År 2001 var 1,5 procent av doktorerna och 3,6 procent av dem som avlagt högre högskoleexamen arbetslösa.

I flera OECD-jämförelser har Finlands styrka varit en hög utbildningsnivå, ett välfungerande utbildningssystem och en hög utbildningsbenägenhet bland befolkningen.

Läs mer på Finlands Akademi
Nyhetsbrev
Facebook