Finsk helseforskning evalueres i London

10.05.2006
Finlands Akademi setter igang et pilotprosjekt der finske søknader om forskningsmidler blir evaluert av britiske forskere i London. Slik håper Akademiet å få en enda bedre søknadsbehandling.
- Den høye kvaliteten innen medisinsk forskning i Storbritannia og inntrykket av britiske forskere som har deltatt i våre evalueringspaneler tidligere har i stor grad bidratt til at vi initierer dette pilotprosjektet.
Det sier Dr Riitta Mustonen, direktør for helseforskningsavdelingen ved Finlands Akademi.

Evalueringsprosedyrene Finlands Akademi har idag er basert på peer review-paneler med internasjonale eksperter. Det er nødvendig i en såpass liten befolkning med bredt samarbeid og forbindelser mellom forskerne i landet. Med det nye systemet med regionalt sammensatte paneler oppnår man en jevnere vitenskapelig bakgrunn hos bedømmerne.
- Vi regner med at dette prøveprosjektet vil få oppmerksomhet også i andre europeiske forskningsfinansierende organer, sier Dr Mustonen.

Les mer hos Finlands Akademi.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her