Finsk helseforskning evalueres i London

10.05.2006
Finlands Akademi setter igang et pilotprosjekt der finske søknader om forskningsmidler blir evaluert av britiske forskere i London. Slik håper Akademiet å få en enda bedre søknadsbehandling.
- Den høye kvaliteten innen medisinsk forskning i Storbritannia og inntrykket av britiske forskere som har deltatt i våre evalueringspaneler tidligere har i stor grad bidratt til at vi initierer dette pilotprosjektet.
Det sier Dr Riitta Mustonen, direktør for helseforskningsavdelingen ved Finlands Akademi.

Evalueringsprosedyrene Finlands Akademi har idag er basert på peer review-paneler med internasjonale eksperter. Det er nødvendig i en såpass liten befolkning med bredt samarbeid og forbindelser mellom forskerne i landet. Med det nye systemet med regionalt sammensatte paneler oppnår man en jevnere vitenskapelig bakgrunn hos bedømmerne.
- Vi regner med at dette prøveprosjektet vil få oppmerksomhet også i andre europeiske forskningsfinansierende organer, sier Dr Mustonen.

Les mer hos Finlands Akademi.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her