Finsk miljøminister: - Sats mer på forskningssamarbeid

10.03.2006
- De nordiske landene må raskt og målbevisst satse på et fornyet og utbygd samarbeid – ikke bare i Norden men i hele Østersjøområdet. Det er nødvendig hvis Norden skal kunne konkurrere om europeiske forskningsmidler og hevde seg i den stadig hardere globale konkurransen på forskningsområdet. Det skriver Jan-Erik Enestam, Finlands miljøminister og nordisk samarbeidsminister i en kronikk i Hufvudstadsbladet.
Enestam trekker fram at de nordiske landene ble svært høyt rangert av Verdens økonomiske forums liste over verdens mest konkurransekraftige land. Finland kom på topp, Sverige på tredje plass, Danmark på fjerde, Island på femte og Norge på niende.

”Med tanke på at de nordiske landene er små, har høye skatter og store offentlige sektorer med omfattende velferdssystem kan det virke paradoksalt at man samtidig befinner seg i på toppen av verdens konkurranselister”, skriver Enestam.

Han legger vekt på at utgangsposisjonen for de nordiske landene når det gjelder forskning og utvikling er i et globalt perspektiv godt. ”Den nordiske landene bruker i gjennomsnitt over tre prosent av BNP på forskning og utvikling. Svakhetene er at vi i Norden savner tilstrekkelig kritisk masse, at synligheten og attraktiviteten til nordisk forskning ikke er tilstrekkelig og at de banebrytende innovasjonene ofte gjøres andre steder enn i Norden”, mener han.

Les hele kronikken her
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her