Finsk rapport om trender og utfordringer for internasjonal forskermobilitet

04.09.2007
Finlands Akademi har nylig publisert en rapport som viser at forskerne ofte føler at tilgjengelige finansieringsinstrumenter for internasjonal forskermobilitet ikke dekker deres individuelle behov. Særlig blir mobilitet en utfordring for yngre forskere og forskere med familie; blant annet på grunn av knapp finansiering og korte, tidsavgrensede engasjementer.
 Finsk rapport om trender og utfordringer for internasjonal forskermobilitet
Behov for økt fleksibilitet
I følge rapporten finnes det egentlig ingen typisk forskerkarriere. Respondentene i undersøkelsen har valgt veldig varierte karriereveier og har ulike arbeidsforhold. Dette avdekker et behov for mer fleksible mobilitetsprogrammer. De mobilitetsbarrierene som oftest nevnes av respondentene, er den generelle finansieringssituasjonen og tilgangen på finansiering.

Knapp finansiering og korte engasjementer forhindrer mobilitet
Av særlig stor betydning er de problemene som møter forskere med familie. Forskere som oppga å ha flyttet utenlands med familien sin, kunne sjelden vise til at mobilitetsstøtten dekket flyttekostnader eller var stor nok til å dekke familiens liv og opphold i utlandet.

USA og Vest-Europa er fortsatt de mest populære destinasjonene for finske forskere som reiser utenlands. De fleste mobilitetsperiodene utenlands er av kortere varighet.

Rapporten, som er utarbeidet av Jussi Kulonpalo, presenterer en undersøkelse om internasjonal mobilitet blant finske forskere. Rapporten kartlegger ulike former for forskermobilitet og forskernes erfaringer med mobilitetsbarrierer. Særlig fokus er lagt på unge forskere, postdoc-stipendiater og forskere med familie.

Rapporten Academic Finns Abroad: Challenges of International Mobility and the Research Career kan lastes ned i PDF-versjon fra Akademiets hjemmesider. Den kan også bestilles per e-post: viestinta@aka.fi.

(Oversatt fra engelsk. Finlands Akademi’s hjemmesider.)

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her