Finske Anneli Pauli til EUs generaldirektorat for forskning

16.04.2008
Dr. Anneli Pauli, tidligere visegeneraldirektør ved EUs Joint Research Centre, begynner i dag, 16. april 2008, som visegeneraldirektør i europakommisjonens generaldirektorat for forskning DG Research. Pauli skal ha et særlig ansvar for å fremme kommisjonens innsatser for å skape ERA – det europeiske forskningsområdet. Anneli Pauli var nestleder i NordForsks styre fra februar 2005 til desember 2006.
 Finske Anneli Pauli til EUs generaldirektorat for forskning
Anneli Pauli kan trekke på omfattende tidligere arbeidserfaring i sin nye rolle. Pauli ble utnevnt til visegeneraldirektør for EUs Joint Reseach Centre i april 2007. Fra 2001-2007 var hun visepresident for forskning ved Finlands Akademi. Pauli har doktorgrad i mikrobiologi fra Universitetet i Helsinki.

Europakommisjonens generaldirektorat for forskning GD Research har som oppgave å være katalysator og koordinator for Det europeiske forskningsområdet ERA (Eropean Research Area). Generaldirektør er José Manuel Silva Rodríguez.

Direktoratets misjon kan oppsummeres slik:
  • Å utvikle EUs politikk innenfor forskning og teknologisk utvikling og derigjennom bidra til økt internasjonal kon konkurransekraft for europeisk industri.
  • Å koordinere europeiske forskningsaktiviteter i forhold til forskningsaktivitetene på medlemslandsnivå.
  • Støtte unionens politikkutvikling innenfor andre områder som miljø, helse, energi, regional utvikling etc.
  • Fremme forståelsen av vitenskapens rolle i moderne samfunn og stimulere til offentlig debatt omkring forskningsrelaterte emner på europeisk nivå.

Les mer om DG Research
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her