Finske Anneli Pauli til EUs generaldirektorat for forskning

16.04.2008
Dr. Anneli Pauli, tidligere visegeneraldirektør ved EUs Joint Research Centre, begynner i dag, 16. april 2008, som visegeneraldirektør i europakommisjonens generaldirektorat for forskning DG Research. Pauli skal ha et særlig ansvar for å fremme kommisjonens innsatser for å skape ERA – det europeiske forskningsområdet. Anneli Pauli var nestleder i NordForsks styre fra februar 2005 til desember 2006.
 Finske Anneli Pauli til EUs generaldirektorat for forskning
Anneli Pauli kan trekke på omfattende tidligere arbeidserfaring i sin nye rolle. Pauli ble utnevnt til visegeneraldirektør for EUs Joint Reseach Centre i april 2007. Fra 2001-2007 var hun visepresident for forskning ved Finlands Akademi. Pauli har doktorgrad i mikrobiologi fra Universitetet i Helsinki.

Europakommisjonens generaldirektorat for forskning GD Research har som oppgave å være katalysator og koordinator for Det europeiske forskningsområdet ERA (Eropean Research Area). Generaldirektør er José Manuel Silva Rodríguez.

Direktoratets misjon kan oppsummeres slik:
  • Å utvikle EUs politikk innenfor forskning og teknologisk utvikling og derigjennom bidra til økt internasjonal kon konkurransekraft for europeisk industri.
  • Å koordinere europeiske forskningsaktiviteter i forhold til forskningsaktivitetene på medlemslandsnivå.
  • Støtte unionens politikkutvikling innenfor andre områder som miljø, helse, energi, regional utvikling etc.
  • Fremme forståelsen av vitenskapens rolle i moderne samfunn og stimulere til offentlig debatt omkring forskningsrelaterte emner på europeisk nivå.

Les mer om DG Research
Nyhetsbrev
Facebook