Finske professorer protesterer mot ubetalt overtid

24.01.2006
Den finske organisasjonen for universitetsprofessorer mener ubetalt overtidsarbeid blant professorene er den eneste årsaken til økt produktivitet ved universitetene.
Foreløpig statistikk fra finske Statistikcentralen viser at professorer og undervisningspersonale jobber i gjennomsnitt ti timer overtid hver uke uten å få betalt for det. Organisasjonen for professorene mener tallet på overtidstimer er et direkte resultat av at antalle studenter har økt med 30-100 prosent de siste ti årene. I samme periode har det bare vært en økning på tre prosent i antall undervisere.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her