Finske universiteter får mer økonomisk uavhengighet

11.01.2007
Den finske regjeringen har foreslått at universitetenes selvstendighet økes slik at alle universiteter kan ha eiendom utenfor statens budsjettøkonomi. Alle universiteter får nå muligheten til å ta imot donasjoner og selv bestemme hvordan pengene skal brukes.
Penger fra stiftelser og private kilder skal nå kunne forvaltes av universitetene selv, og brukes til universitetenes virksomhet og oppgaver.

Universitetene fortsetter likevel å være statlige, og finansieringen av virksomheten skal også i fremtiden hovedsakelig komme fra bevilgninger over statsbudsjettet.

Av historiske grunner var det tidligere bare Helsinfors universitet og Åbo Akademi som hadde rett til egen eiendom, det vil si fondøkonomi. Lovendringen utjevner dermed forskjellene mellom universitetene når det gjelder økonomisk uavhengighet.

Lovendringen trådte i kraft ved årsskiftet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her