Fire nye Living Labs-prosjekter får støtte

18.06.2010
Fire prosjekter får støtte innenfor den første utlysningen i Nordisk-baltisk forsknings- og innovasjonsprogram om Living Labs (LILAN). Det ble besluttet på NordForsks styremøte 2.-3. juni.
 Fire nye Living Labs-prosjekter får støtte
Hovedmålene med LILAN er å styrke kunnskap om og forskning på Living Labs og brukerdrevet innovasjon i Norden, og opprette nye nettverk i tillegg til å ivareta eksisterende Living Labs.

Ved hjelp av forskning skal innovative produkter, tjenester og konsepter utvikles med tanke på praktisk implementering i samfunnet. Aktiviteter skjer på tvers av landegrenser, og den kunnskapen som utvikles skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. På denne måten skal man bidra til å styrke den nordiske regionens konkurranseevne.

Ved søknadsfristens utløp 8. mars var 24 søknader mottatt. Disse ble evaluert av et internasjonalt peer review-panel, og det er nå klart at følgende fire prosjekter får støtte:

A Living Labs network for user-driven innovation of ICT services
IVIS
SOCIALL - Social software for co-creation in Living Labs
A Transnational Nordic Smart City Living Lab Pilot

Les mer om Nordisk-baltisk forsknings- og innovasjonsprogram om Living Labs (LILAN) her
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her