Fire nye Living Labs-prosjekter får støtte

18.06.2010
Fire prosjekter får støtte innenfor den første utlysningen i Nordisk-baltisk forsknings- og innovasjonsprogram om Living Labs (LILAN). Det ble besluttet på NordForsks styremøte 2.-3. juni.
 Fire nye Living Labs-prosjekter får støtte
Hovedmålene med LILAN er å styrke kunnskap om og forskning på Living Labs og brukerdrevet innovasjon i Norden, og opprette nye nettverk i tillegg til å ivareta eksisterende Living Labs.

Ved hjelp av forskning skal innovative produkter, tjenester og konsepter utvikles med tanke på praktisk implementering i samfunnet. Aktiviteter skjer på tvers av landegrenser, og den kunnskapen som utvikles skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. På denne måten skal man bidra til å styrke den nordiske regionens konkurranseevne.

Ved søknadsfristens utløp 8. mars var 24 søknader mottatt. Disse ble evaluert av et internasjonalt peer review-panel, og det er nå klart at følgende fire prosjekter får støtte:

A Living Labs network for user-driven innovation of ICT services
IVIS
SOCIALL - Social software for co-creation in Living Labs
A Transnational Nordic Smart City Living Lab Pilot

Les mer om Nordisk-baltisk forsknings- og innovasjonsprogram om Living Labs (LILAN) her
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her