Fler nätverksansökningar än någonsin

19.05.2005
I årets ansökningsomgång för nordiska nätverk och forskarutbildningskurser, med ansökningsfrist den 2 maj, mottog NordForsk 85 ansökningar om stöd till nätverk och 45 ansökningar om stöd för kurser.
Ansökningarna gäller nätverk och kurser med början år 2006. Ansökningarna sänds nu ut till NordForsks sakkunnigpaneler, och beslut om eventuellt stöd meddelas projektledarna senast inom oktober 2005.

Nätverksansökningrna är i år fler än någonsin, och de fördelar sig jämnt mellan de humanistisk-samhällsvetenskapliga disciplinerna å ena sidan och naturvetenskap, teknik och medicin å andra sidan. Antalet ansökningar om forskarutbildningskurs har minskat något i jämförelse med förra året.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her