Flere doktorgrader i Norden – Sverige på topp

29.12.2005
Det avlegges nå om lag 6000 doktorgrader årlig i de nordiske landene til sammen, hvorav nesten halvparten i Sverige alene. I de tre baltiske landene avlegges til sammen om lag 600 doktorgrader per år. Det viser ny statistikk fra NORBAL.
For Norden og Baltikum samlet er det årlige antallet doktorgrader mer enn fordoblet fra 2900 grader i 1990 til om lag 6600 i 2004.

Tilgangen på personale som har gjennomført en forskerutdanning, har således økt betydelig i den nordisk-baltiske regionen. Fra og med 1990 er det avlagt mer enn 70 000 doktorgrader i regionen (per årsskiftet 2004-2005).

Kvinneandelen blant doktorandene lå på 45 prosent i 2003. Dette er en betydelig økning siden 1990, da kvinneandelen var 28 prosent. Økningen skyldes først og fremst utviklingen i de nordiske land. I de baltiske land har kvinnene gjennom hele perioden stått for en høy andel av doktorgradene, og i 2003 og 2004 var kvinneandelen i disse landene hele 60 prosent. I de nordiske land ble 43 prosent av doktorgradene avlagt av kvinner i 2003, noe høyere i Finland og Sverige og noe lavere i Norge og Danmark.

Gjennomsnittsalderen ved avlagt doktorgrad er forholdsvis høy og stabil i alle de land som det foreligger data for gjennom hele tidsrommet fra 1990 og framover. De eldste doktorandene finner vi i Finland, Norge og Sverige. Her er gjennomsnittsalderen i størrelsesorden 37-38 år. Doktorandene er yngre i Danmark (når vi holder de klassiske grader utenfor), og i de baltiske land (unntatt Latvia, og i de siste par år Estland). Her ligger gjennomsnittsalderen i de senere år rundt 34-35 år.

Les mer hos NORBAL
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her