Flere forskerskoler og forskerstudenter i Finland

23.08.2005
Den finske undervisningsminister Tuula Haatainen har besluttet å øke antallet forskerskoler fra 114 til 124. Samtidig avsettes 1458 forskerstudieplasser i årene 2006-2009.
De fleste forskerskolene fungerer i form av nettverk som fellesprosjekter mellom ulike universitet og forskningsinstitutt. Alle finske universiteter medvirker i et eller annet nettverk om forskerskoler. Forskerskolene er tidsavgrensede program der studiene skjer på heltid, og doktorseksamen kan avlegges i løpet av fire år.

Les mer hos Undervisningsministeriet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her