Flere og yngre disputerende i Bergen

27.08.2002
Vårsemesteret 2002 ble det satt ny rekord i disputaser ved Universitetet i Bergen: 94 personer disputerte, og gjennomsnittsalderen er lav sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Vårsemesteret 2002 ble det satt ny rekord i disputaser ved Universitetet i Bergen: 94 personer disputerte (mot 56 semesteret før), og gjennomsnittsalderen er lav sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Rektor Kirsti Koch Christensen gleder seg over tallene, men tror ikke det er mulig å opprettholde tallet. Hun er overrasket at de kvinnelige doctores har lavere gjennomsnittsalder enn mennene. Kvinneandelen er på 33 prosent.

41 av disputasene ble avholdt ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og snittalderen var 32,9 mot 33,7 på landsbasis. Dekanus ved Mat.nat-fakultetet, Dag Aksnes, er fornøyd med tallene:

- Svært gledelig. Vi opplever mye positivt innenfor forskning nå. Godt klima og god kvalitet. Vanligvis pleier vi å ha rundt 50 doktorander i året. Derfor tenkte vi at alt skjedde i vår og at det ville være få disputaser dette semesteret. Dette stemmer imidlertid ikke. Vi har et betraktelig antall doktorander i høst også. Mye skyldes sikkert at vi fikk en vekst i eksterne midler noen år tilbake, vi har faktisk hatt rekord når det gjelder ekstern-finaniserte forskningsprosjekter. Denne tilføringen har imidlertid stoppet litt opp de siste årene, så jeg er redd for at den positive tendensen ikke vil holde seg, sier dekanus Dag Aksnes til nettavisen På Høydene.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her