Flere utlendinger tar doktorgrad i Norge

06.08.2002
Fra 1990 til 2001 ble det avlagt ca 7000 doktorgrader i Norge, 12 prosent av disse av utenlandske statsborgere. I 2001 økte andelen til 19 prosent, nesten en fordobling i forhold til 1990.
Fra 1990 til 2001 ble det avlagt ca 7000 doktorgrader i Norge, 12 prosent av disse av utenlandske statsborgere. I 2001 økte andelen til 19 prosent, nesten en fordobling i forhold til 1990.

19 prosent av utlendingene kom fra andre nordiske land. Medregnet disse var 48 prosent av utlendingene europeere, mens 29 prosent kom fra Asia. Afrikanerne utgjorde 13 prosent, mens 10 prosent var amerikanere. Utlendingene representerer mer enn 80 nasjonaliteter.

De fleste utlendingene, en tredjedel, tar sine doktorgrader ved NTNU i Trondheim, mens Universitetene i Oslo og Bergen hver tiltrekker seg en fjerdedel av utlendingene. Norges Landbrukshøgskole i Ås hadde flest utenlandske doktorgradskandidater, med 17 prosent av totalen.

Les mer på NIFUs hjemmesider.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her