Fokus på nordisk forskningssamarbeid

27.04.2009
Sentrale prioriteringer innenfor nordisk forskningssamarbeid omtales i den nye norske forskningsmeldingen ”Klima for forskning” som ble lagt frem fredag 24. april.
 Fokus på nordisk forskningssamarbeid
Den norske regjeringens nye forskningsmelding ”Klima for forskning” retter et viktig fokus mot det nordiske samarbeidet. NordForsk registrerer med glede at den norske regjeringen legger vekt på elementer som er sentrale prioriteringer for oss.

Et av disse områdene er det nordiske Toppforskningsinitiativet (TFI). En god gjennomføring av dette initiativet, med koblinger til nasjonale programmer innen klima og fornybar energi, nevnes som ett av de tiltakene som vil bidra til å styrke det nordiske forskningssamarbeidet ytterligere. Videre sier regjeringen i meldingen at både prosessen og programmet har potensial til å gi ny dynamikk til det nordiske samarbeidet, da det representerer en ny form for samarbeid mellom nasjonale forskningsprogrammer.

Både Toppforskningsinitiativet og flere andre aktiviteter i det nordiske samarbeidet beskrives som svært relevante i forhold til EU-forskning og nye former for samarbeid. Dette gjelder blant annet felles bruk av infrastruktur, forskerrekruttering og –mobilitet gjennom forskerskoler, og programsamarbeid gjennom NORIA-net. Slike felles prioriteringer og aktiviteter i det nordiske og europeiske samarbeidet bidrar til gjensidig forsterking.

Les den norske regjeringens forskningsmelding ”Klima for forskning” her

Tekst: Lisa H. Ekli
Illustrasjonsfoto:
- Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, av Stig Weston.
- Nikolaj Bock, norden.org.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her