Følgeevalueringen av Toppforskningsinitiativet starter til høsten

15.06.2010
Det danske konsulentfirmaet DAMVAD fikk oppdraget med å gjennomføre følgeevalueringen av TFI. Evalueringen skal bidra til å utvikle og justere programmets strategier, organisering og operative virksomhet.
 Følgeevalueringen av Toppforskningsinitiativet starter til høsten
Målsetningen med en slik følgeevaluering er dels å bidra aktivt til en best mulig gjennomføring av programmet, dels å fremskaffe kunnskap som kan brukes til å forbedre lignende framtidige programsatsinger.

Evalueringen skal dokumentere erfaringer, måloppnåelse, suksesskritiske forhold og risikofaktorer, i tillegg til å bistå programmets ledelse med råd og endringsforslag.

DAMVAD fikk oppdraget i konkurranse med fire andre konsulentselskap etter anbudsutlysning i februar 2010.


www.toppforskningsinitiativet.org
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her