Følgeevalueringen av Toppforskningsinitiativet starter til høsten

15.06.2010
Det danske konsulentfirmaet DAMVAD fikk oppdraget med å gjennomføre følgeevalueringen av TFI. Evalueringen skal bidra til å utvikle og justere programmets strategier, organisering og operative virksomhet.
 Følgeevalueringen av Toppforskningsinitiativet starter til høsten
Målsetningen med en slik følgeevaluering er dels å bidra aktivt til en best mulig gjennomføring av programmet, dels å fremskaffe kunnskap som kan brukes til å forbedre lignende framtidige programsatsinger.

Evalueringen skal dokumentere erfaringer, måloppnåelse, suksesskritiske forhold og risikofaktorer, i tillegg til å bistå programmets ledelse med råd og endringsforslag.

DAMVAD fikk oppdraget i konkurranse med fire andre konsulentselskap etter anbudsutlysning i februar 2010.


www.toppforskningsinitiativet.org
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her