-For små til å klare konkurransen alene

18.05.2004
-Alle de nordiske landene er for små til å klare den internasjonale konkurransen innen forskning. Vilkåret for samarbeid er ikke primært et spørsmål om økonomi, sier NMRs generalsekretær Per Unckel til Danmarks Radio.
I Danmarks Radios dekning av NorFA-konferansen i Riga oppfordret NMRS generalsekretær til økt samarbeide innen forskning i Norden og Baltikum. Han så ikke økonomi som noe hovedproblem i samarbeidet, men mente det heller var et spørsmål om å legge tilside nasjonale prestisjesaker og satse på samordning. Også leder i Forskningspolitisk Råd Vilhjalmur Ludviksson har tro på at en sterkere harmonisering av forskningssystemene er en forutsetning for mer samarbeid.

Finlands Akademis direktør Anneli Pauli sa i sin uttalelse til Danmarks Radio at det kommer til å dannes subregioner i det nye, store Europa. Til tross for de baltiske landenes mer anstrengte økonomi finnes det store forskertalenter der som Norden bør få med i samarbeidet, mente Pauli.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her