-For små til å klare konkurransen alene

18.05.2004
-Alle de nordiske landene er for små til å klare den internasjonale konkurransen innen forskning. Vilkåret for samarbeid er ikke primært et spørsmål om økonomi, sier NMRs generalsekretær Per Unckel til Danmarks Radio.
I Danmarks Radios dekning av NorFA-konferansen i Riga oppfordret NMRS generalsekretær til økt samarbeide innen forskning i Norden og Baltikum. Han så ikke økonomi som noe hovedproblem i samarbeidet, men mente det heller var et spørsmål om å legge tilside nasjonale prestisjesaker og satse på samordning. Også leder i Forskningspolitisk Råd Vilhjalmur Ludviksson har tro på at en sterkere harmonisering av forskningssystemene er en forutsetning for mer samarbeid.

Finlands Akademis direktør Anneli Pauli sa i sin uttalelse til Danmarks Radio at det kommer til å dannes subregioner i det nye, store Europa. Til tross for de baltiske landenes mer anstrengte økonomi finnes det store forskertalenter der som Norden bør få med i samarbeidet, mente Pauli.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her